Ansökbara apotekstillstånd

 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 6:e apoteket i Vanda ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på Håkansböle (1:a) apoteksområde i Vanda stad (LL dnr 1521/50/2002; 17.10.2002). Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet pågår ärenden gällande ändring av apoteksområden i Vanda stad samt grundande av nya apotek.                   

I detta sammanhang fattar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet också beslut om tillstånd att hålla Västerkulla filialapotek i Västerkulla stadsdel i Vanda stad.

Vanda är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 17.2.2017 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 18.1.2017

Anne Junttonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 12:a apoteket i Vanda ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på Sandkulla-Simonsböle (7:e) apoteksområde i Vanda stad (LL dnro 1521/50/2002; 17.10.2002). Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet pågår ärenden gällande ändring av apoteksområden i Vanda stad samt grundande av nya apotek.                   

Vanda är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 17.2.2017 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 18.1.2017.

Anne Junttonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.