Ansökbara apotekstillstånd

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 4:e apoteket i Helsingfors ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på södra distriktets norra (3:e) apoteksområde i Helsingfors stad (Fimea dnr 853/11.03.08/2012; 24.2.2012). Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har den 31.3.2016 fattat beslut om apoteksområdena i Helsingfors stad. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Helsingfors är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 19.1.2018 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 20.12.2017.

Eeva Leinonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.


KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till apoteket i Närpes ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga i Närpes stad (LL dnr 1018/50/1999; 15.10.1999).

Närpes är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är svenska.

Apotekstillståndet förenas med villkor för hållande av Kaskö filialapotek i Kaskö stad, Pörtom filialapotek i Närpes stads Pörtom område och Övermark filialapotek i Närpes stads Övermark område.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 17.11.2017 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 18.10.2017.

Eeva Leinonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.


KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 1:a apoteket i Mariehamn ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga i Mariehamns stad (LL dnr 518/50/1999; 19.11.1999).

Apotekstillståndet förenas med villkor för hållande av Kumlinge filialapotek i Kumlinge kommun.

Mariehamn är en enspråkigt svenskspråkig kommun i landskapet Åland.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 27.10.2017 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kommer att inhämta ett utlåtande av Ålands landskapsregering innan beviljandet av apotekstillståndet (Självstyrelselag för Åland 1144/1991, 30 § punkt 21)

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 27.9.2017.

Eeva Leinonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.


KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 4:e apoteket i Esbo ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på Alberga (2:e) apoteksområde i Esbo stad (LL dnr 409/811/97; 27.8.1997). Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet pågår ett ärende gällande inrättande av nya apotekstjänster på Esbo stads område.

I detta sammanhang fattar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet också beslut om tillstånd att hålla Karabacka filialapotek på Karabacka område i Esbo stad.

Esbo är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 29.9.2017 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 30.8.2017

Eeva Leinonen, enhetschef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.


KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 13:e apoteket i Åbo ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på norra (1:a) apoteksområde i Åbo stad (Fimea dnr 001426/06.08.00.00/2016; 23.8.2016).

Åbo är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 29.9.2017 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 30.8.2017.

Eeva Leinonen, enhetschef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.
 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 1:a apoteket i Väståboland (Pargas) ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på östra (1:a) apoteksområde i Väståboland stad (LL dnr 17/4.2.3.7./2009; 2.2.2009).

Pargas är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är svenska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 4.8.2017 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Eeva Leinonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.