Ansökbara apotekstillstånd

 

 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 12:e apoteket i Helsingfors ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på södra distriktets norra (3:e) apoteksområde i Helsingfors stad (Fimea dnr 853/11.03.08/2012; 24.2.2012). Säkerhets- och utvecklingscentret har genom beslut (dnr 001272/06.08.00.00/2014) den 31.3.2016 bestämt att det nya lokaliseringsområdet för 12:e apoteket i Helsingfors är Helsingfors stads östra distrikts östra (12:e) apoteksområde. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Helsingfors är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 16.9.2016 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 17.8.2016

Eeva Leinonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 3:e apoteket i Vanda ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på Korso-Räckhals (2:a) apoteksområde i Vanda stad (LL dnr 1521/50/2002; 17.10.2002).

Vanda är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 16.9.2016 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 17.8.2016.

Eeva Leinonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 11:e apoteket i Vanda ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på Tavastby-Hasselbacken (6:e) apoteksområde i Vanda stad (LL dnr 1521/50/2002; 17.10.2002).

Vanda är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

I detta sammanhang fattar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet också beslut om tillstånd att hålla Kalajärvi filialapotek på Kalajärvi-Lahnus område i Esbo stad.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 16.9.2016 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 17.8.2016.

Eeva Leinonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras filialapotekstillståndet till Havshagens filialapotek i Helsingfors stad ledigt att skriftligen sökas.

Filialapoteket bör ligga på Havshagens område i Helsingfors stad.

Havshagens filialapotek verkar för tillfället under 16:e apoteket i Helsingfors. Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet pågår ett ärende gällande apoteksområden i Helsingfors stad. Ärendet påverkar inte placeringen av Havshagens filialapotek.

Helsingfors är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 22.7.2016 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 22.6.2016.

Eeva Leinonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 5:e apoteket i Vanda ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på Myrbacka (4:e) apoteksområde i Vanda stad (LL dnr 1521/50/2002; 17.10.2002).

Vanda är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 22.7.2016 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 22.6.2016.

Eeva Leinonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 3:e apoteket i Vasa ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på västra (1:a) apoteksområde i Vasa stad (Fimea dnr 1723/11.03.08/2013; 24.6.2013).

Vasa är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 22.7.2016 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 22.06.2016.

Eeva Leinonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till apoteket i Korsnäs ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga i Korsnäs kommun.

Korsnäs är en tvåspråkig kommun, där majoritetens språk är svenska.

 

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 22.7.2016 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 22.6.2016

Eeva Leinonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.