Ansökbara apotekstillstånd


KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 1:a apoteket i Väståboland (Pargas) ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på östra (1:a) apoteksområde i Väståboland stad (LL dnr 17/4.2.3.7./2009; 2.2.2009).

Pargas är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är svenska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 4.8.2017 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Eeva Leinonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.
 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 41:a apoteket i Helsingfors ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på sydöstra distriktets norra (13:e) apoteksområde i Helsingfors stad (Fimea dnr 853/11.03.08/2012; 24.2.2012). Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har den 31.3.2016 fattat beslut om apoteksområdena i Helsingfors stad. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Helsingfors är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 16.6.2017 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 17.5.2017.

Eeva Leinonen, direktör
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.


KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till apoteket i Lappträsk ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga i Lappträsk kommun.

Lappträsk är en tvåspråkig kommun, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 16.6.2017 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 17.5.2017

Eeva Leinonen, direktör
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.
 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 25:e apoteket i Helsingfors ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på södra distriktets södra (2:a) apoteksområde i Helsingfors stad (Fimea dnr 853/11.03.08/2012; 24.2.2012). Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har den 31.3.2016 fattat beslut om apoteksområdena i Helsingfors stad. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Helsingfors är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 7.4.2017 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 8.3.2017.

Anne Junttonen, enhets chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.