Apotekets webbtjänst

Till följd av en ändring i läkemedelslagen (1112/2010) kan apotekare, Helsingfors universitetsapotek och Östra Finlands apotek erbjuda apotekstjänster via apotekens webbtjänst. Med apotekens webbtjänst avses försäljning av läkemedel på basis av beställning som en kund har gjort via Internet (Läkemedelslagens 38 § 4 mom.).

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har den 10 maj 2011 utfärdat en föreskrift om apotekets webbtjänst. Den nya föreskriften 2/2011 trädde i kraft den 15 maj 2011.

Förhandsanmälan om apotekets webbtjänst

En förhandsanmälan om apotekets webbtjänst ska göras till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Verksamheten får inledas om inte Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inom 60 dagar från det att anmälan inkommit har begärt tilläggsutredning eller förbjudit att verksamheten inleds.

Förhandsanmälan om apotekets webbtjänst görs på den blankett som finns på centrets webbsida. Blanketten fylls i elektroniskt, skrivs ut, undertecknas och skickas till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Med sin underskrift bekräftar uppgiftslämnaren att de uppgifter hon/han har angett är korrekta.

Enligt 52 b § 1 mom. ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet även underrättas när verksamheten inleds, avslutas eller väsentligt förändras.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för en uppdaterad förteckning över apotekens legitima webbtjänster och lägger ut förteckningen på webben. På webbsidorna för apotekets webbtjänst ska det finnas en länk till den förteckning som förs av centret.

Portlet för listning av kontaktinformation

  • Leinonen Eeva
    Enhetschef tel. 0295223220