Publications

Fimea publishes information for healthcare professionals about medicinal products and their use. This information is published in Fimea’s publication series and as separate publications.

Printed copies of publications may be ordered by completing the order form on Fimea’s website. Please note that not all publications are available in print form.

You can read Fimea’s regulations, guidelines and decisions in the Legislation section.

Finnish Statistics on Medicines

Suomen lääketilasto 2009, Finnish Statistics on Medicines (pdf)
Suomen lääketilasto 2010, Finnish Statistics on Medicines (pdf)
Suomen lääketilasto 2011, Finnish Statistics on Medicines (pdf)
Suomen lääketilasto 2012, Finnish Statistics on Medicines (pdf)
Suomen lääketilasto 2013, Finnish Statistics on Medicines (pdf)
Suomen lääketilasto 2014, Finnish Statistics on Medicines (pdf)
Suomen lääketilasto 2015, Finnish Statistics on Medicines (pdf)

Fimea develops, assesses and informs

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 1/2011 (pdf, in Finnish).
Triptaanien kustannusvaikuttavuus akuutin migreenikohtauksen hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 1/2012 (pdf, in Finnish).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2010.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 1/2012 (pdf).
Rational use of medicines through information and guidance. Medicines Information Services: Current State and the Strategy for 2020.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 2/2012 (pdf, in Finnish).
Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. 2nd, revised edition.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 3/2012 (pdf, in Finnish).
Fimean suositus potilasnäkökulman huomioimisesta haastattelututkimuksella lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnissa sekä siihen liittyvässä lääkeinformaatiossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 4/2012 (pdf, in Finnish).
Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 5/2012 (pdf, in Finnish).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2008–2011.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 1/2013 (pdf, in Finnish).
Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 2/2013 (pdf, in Finnish).
Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattuna.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 3/2013 (pdf, in Finnish).
Erytropoieesia stimuloivat lääkehoidot syöpäpotilaiden anemian hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 4/2013 (pdf, in Finnish).
Edenneen munuaissyövän ensilinjan lääkehoidot.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 5/2013 (pdf, in Finnish).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2009–2012. 2nd, revised edition.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 6/2013 (pdf, in Finnish).
Essitalopraami ja sitalopraami masennuksen hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 7/2013 (pdf, in Finnish).
Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 1/2014 (pdf, in Finnish).
Väestön näkemyksiä itsehoitolääkkeistä. Saatavuus, riskit ja tiedon saanti.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 2/2014 (pdf, in Finnish).
Lääketiedon tarpeet ja lähteet – väestökysely lääkkeiden käyttäjille.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 3/2014 (pdf, in Finnish).
Bevasitsumabi metastasoituneen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 4/2014 (pdf, in Finnish).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2010–2013.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 5/2014 (pdf, in Finnish).
Asetyylikoliiniesteraasin estäjät ja memantiini Alzheimerin taudin hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 1/2015 (pdf).
National OTC medicines programme.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 2/2015 (pdf, in Finnish).
Radium-223-dikloridi kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 3/2015 (pdf, in Finnish).
Trastutsumabiemtansiini HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 4/2015 (pdf, in Finnish).
Ramusirumabi edenneen mahasyövän ja ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 5/2015 (pdf, in Finnish).
PD-1-vasta-aineet edenneen melanooman hoidossa

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 6/2015 (pdf, in Finnish).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2011–2014.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 7/2015 (pdf, in Finnish).
Idarusitsumabi verenohennuslääke dabigatraanin vaikutuksen kumoamisessa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 1/2016 (pdf, in Finnish).
Lasten ja nuorten mielipiteitä lääkkeistä ja lääketutkimuksista – kysely lapsille ja nuorille.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 2/2016 (pdf, in Finnish).
Karfiltsomibi uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 3/2016 (pdf, in Finnish).
Lääkkeet, lääkekorvaukset ja hoitopäätöksiin osallistuminen – väestön näkökulma.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 4/2016 (pdf, in Finnish).
PD-1- ja PD-L1-vasta-aineet. Uudet mahdolliset käyttöaiheet ja käyttöönoton kustannukset lähivuosina.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 5/2016 (pdf, in Finnish).
Nivolumabi edenneen munuaissyövän hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 6/2016 (pdf, in Finnish).
Nivolumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 7/2016 (pdf, in Finnish).
C-hepatiitin uudet lääkehoidot ja hoitolinjausten vaikutukset Suomessa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 8/2016 (pdf, in Finnish).
Moniammatillisuus ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä - kansallinen selvitys ja suositukset.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 9/2016 (pdf, in Finnish).
Nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoito edenneen melanooman hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 10/2016 (pdf, in Finnish).
Nab-paklitakseli haiman adenokarsinooman ensilinjan hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 11/2016 (pdf, in Finnish).
Daratumumabi uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 12/2016 (pdf, in Finnish).
Elotutsumabi uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 13/2016 (pdf, in Finnish).
Pembrolitsumabi PD-L1-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa - arviointikooste.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 14/2016 (pdf, in Finnish).
Reslitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 1/2017 (pdf, in Finnish).
Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2012–2015. 2nd, revised edition.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 2/2017 (pdf, in Finnish).
Mepolitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 3/2017 (pdf, in Finnish).
Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen Euroopassa – toimenpiteet ja vaikutukset.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 4/2017 (pdf, in Finnish).
Daratumumabi-yhdistelmähoito multippelin myelooman hoidossa.

Fimea develops, assesses and informs, serial publication 5/2017 (pdf, in Finnish).
Nusinerseeni spinaalisen lihasatrofian hoidossa.