Ohjeet

2/2017 Hakemusmenettelyt varastointivelvoitteen järjestämiseksi erityistapauksissa

1/2017 Lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittaminen

1/2014 Eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittaminen

1/2013 Lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste

1/2012 Apteekin lääkekaappi