Tavoitteet

  • Fimean toiminta edistää suomalaisten lääkkeenkäyttäjien terveyttä ja hyvinvointia.
  • Fimea on avoin, tehokas, osaava ja monipuolisesti verkottunut toimija, johon Suomen lääkealan viranomaistoiminnot on keskitetty.
  • Fimea vaikuttaa vahvasti lääkepäätöksentekoon kansallisia tavoitteita edistäen tiiviisti Euroopan lääkealan verkostoihin integroituneena.
  • Fimean toiminta kattaa lääkevalvonnan lisäksi luotettavan ja ymmärrettävän lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyvän tiedon tuotannon sekä korkeatasoisen lääkkeiden ja lääkealan tutkimuksen ja kehityksen edistämisen.
  • Fimealla on tyytyväinen, kasvava asiakaskunta ja vakaa talous.
  • Fimea on haluttu työpaikka, johon hakeutuvat osaavimmat ja kokeneimmat asiantuntijat.
  • Fimea toimii digitaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta tarpeen mukaan optimoidulla organisaatiorakenteella.