Päämäärät ja keinot

Me varmistamme ihmis- ja eläinlääkkeiden turvallisuutta ja saatavuutta sekä lääkehoitojen järkevyyttä

 • Huolehtimalla lääketurvallisuudesta ja kohdistamalla valvonnan oleelliseen
 • Edistämällä lääkkeiden järkevää käyttöä osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa
 • Arvioimalla lääkkeiden hoidollista ja taloudellista arvoa
 • Toimimalla aktiivisesti lääkkeiden saatavuuden edistämiseksi ja lääkehuollon kehittämiseksi
 • Tuottamalla ja välittämällä lääketietoa
 • Rakentamalla lääkealan arviointi-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä
 • Toimimalla aktiivisesti yhteistyössä  sidosryhmiemme kanssa

Me edistämme Suomen terveydenhuollon etuja Euroopan lääkealan verkostoissa

 • Kasvattamalla asiantuntijuutemme merkitystä EU:n toimielimissä ja Euroopan lääkealan verkostoissa
 • Hakeutumalla aktiivisesti kansainvälisiin myyntilupa- ja valvontatehtäviin
 • Painottamalla toiminnassamme biologisia ja  kansaterveydellisesti merkittäviä lääkkeitä, rinnakkaislääkkeitä sekä yksilöllistä lääkintää
 • Olemalla aktiivinen kumppani terveysteknologian arviointiverkostossa

Me tuemme innovaatioita ja neuvomme lääkealan toimijoita lääkkeen koko elinkaaren ajan

 • Ohjaamalla lupaavia lääkeinnovaatioita eteenpäin lääkeneuvolatoiminnalla
 • Edistämällä kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvää toimintaa
 • Osallistumalla aktiivisesti rationaaliseen lääke- ja lääkintäkeskusteluun
 • Keventämällä toimijoiden hallinnollista taakkaa

Lisäksi

 • Taloutemme ja henkilöstöresurssimme ovat kunnossa
 • Kasvatamme asiantuntemustamme valitsemillamme painopistealueilla
 • Kohdennamme resurssimme oikein
 • Henkilöstömme voi hyvin ja sillä on huippuluokan osaaminen ja motivaatio
 • Rohkaisemme uusia aloitteita ja ajatuksia innovaatioiden löytämiseksi
 • Meillä on digitaaliset, tehokkaat prosessit ja hyödynnämme yhteisiä tietovarantoja