lL

L Lahti (Dnro...

Turvaominaisuudet lisätietoa

Lisätietoja Turvaominaisuuksiin liittyvät yleiset kysymykset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen mrp@fimea.fi . Viestiin tulee merkitä selvästi, mitä kysymys koskee. ...

kK

K Kaarina (Dnro...

Lääkkeiden turvaominaisuudet

Lääkkeiden turvaominaisuuksien lisääminen Suomessa markkinoilla oleviin lääkevalmisteisiin Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkauksiin lisättävien turvaominaisuuksien tulee olla...

Valvontalautakunta

  Apteekkien osalta valvontalautakunnassa käsitellään ja ratkaistaan asiat, jotka koskevat lääkelain 40 ja 43 §:ssä tarkoitettua apteekkiluvan myöntämistä, sanotun lain 49 §:ssä...

Myönnetyt palvelupisteluvat

Fimea ylläpitää verkkosivuillaan luetteloa myöntämistään apteekin palvelupisteluvista. Myönnetyt palvelupisteluvat vuonna 2016 Myönnetty lupa 27.10.2016 Kittilän apteekki Kittilän...

Lääkealan ammattilaisille kannustusta sosiaalisessa mediassa toimimiseen

Lääkealan ammattilaisille kannustusta sosiaalisessa mediassa toimimiseen 27.10.2016 Lääkeinformaatiofoorumissa jaettiin tänä vuonna kokemuksia ja käytäntöjä...