Saatavuushäiriötiedotteet

Fimea julkaisee verkkosivuillaan myyntiluvan haltijoiden tiedotteita lääkkeiden tilapäisistä saatavuushäiriöistä yhteistyössä myyntiluvan haltijoiden kanssa. Tilapäisen saatavuushäiriön ei tulisi kestää yli vuotta. Sitä pidemmissä saatavuushäiriöissä myyntiluvanhaltijoiden tulee ilmoittaa valmisteen kaupasta poistosta saatavuushäiriötiedottamisen sijaan.

Saatavuusilmoitukset pyydetään toimittamaan Fimean lomakkeet -sivulta löytyvällä määrämuotoisella lomakkeella (SAATAVUUSHÄIRIÖILMOITUS/ilmoitus kaupanpidon keskeytyksestä) pdf-muotoon tallennettuna.

Tiedotteiden tekijänoikeudet ja vastuu sisällöstä ja jakelusta kuuluvat myyntiluvan haltijalle. Tiedot saatavuushäiriöiden päättymisestä ovat arvioita. Päivitetyissä ilmoituksissa näkyy suluissa ensimmäisen ilmoituksen päiväys.

(Lomakkeiden avautumisessa iPhone-laitteilla on ollut ongelmia. Vikaa selvitetään ja se yritetään korjata mahdollismman pian.)

23.1.2017 Daktarin 2 % puuteri 20 g (pdf)
20.1.2017 Litalgin tabletti, 30 tabl. (pdf)
8.12.2016 Equimax vet oral gel 7.49 g (pdf)
8.12.2016 Gabrion 300 mg kapseli, 100 (pdf)
1 2 3