Etusivu  >  Lait ja ohjeet  >  Määräykset

Määräykset

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen antamat määräykset

1/2015 Yhteisen tunnuksen käyttö apteekin verkkopalvelussa

5/2014 Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden (ATMP) valmistaminen yksittäisen potilaan hoitoon

4/2014 Lääkevalmisteen rinnakkaistuonti

3/2014 Kudoslaitostoiminta

2/2014 Elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa koskevat laatu- ja turvallisuusvaatimukset

1/2014 Lääkkeiden toimittaminen eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella

6/2013 Veripalvelutoiminta

5/2013 Lääkkeiden hyvät jakelutavat

4/2013 Lääketurvatoiminta

3/2013 Lääkevalmisteen myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste

2/2013 Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakeminen ja ylläpitäminen

1/2013 Laadunvalvontamaksu

6/2012 Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta

5/2012 Lääkkeiden hyvät tuotantotavat

2/2012 Kliiniset lääketutkimukset

1/2012 Eläinlääketurvatoiminta

6/2011 Apteekkien lääkevalmistus

5/2011 Lääkkeiden toimittaminen

2/2011 Apteekin verkkopalvelu

1/2011 Apteekin palvelupiste

7/2010
Lääkkeellisen kaasun toimittaminen lääketehtaasta ja lääketukkukaupasta

3/2010 Kliiniset eläinlääketutkimukset

4/2009
Tuotevirheet (määräys ja ohje)

2/2009 Väliaikaiset poikkeukset verenluovuttajien luovutuskelpoisuuden perusteisiin A(H1N1) - influenssapandemian aikana

Tilaukset

Fimean määräykset
ISSN-L 1798-6567
ISSN 1798-6567

Painetut kappaleet:
Edita Publishing Oy,
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi,
p. 0204 5005

Lomakkeet