Toimenpiteet käytännössä - OMS

OMS-palveluiden julkaisemisen jälkeen toukokuussa 2017 tulee teollisuuden saattaa omat organisaatio-/yhteystiedot ajan tasalle.

Käyttöönoton ensivaiheessa tietoja otetaan vastaan vain seuraavilta tahoilta:

Ihmislääkkeet; kansalliset myyntiluvat

  • myyntiluvan haltijat

Ihmislääkkeet; keskitetyt myyntiluvat

  • myyntiluvan haltijat
  • myyntiluvan hakijat
  • myyntilupakontaktit

Eläinlääkkeet; keskitetyt myyntiluvat

  • myyntiluvan haltijat
  • myyntiluvan hakijat
  • MRL hakijat
  • MRL kontaktit

Muita toimijoita kutsutaan myöhemmin vaiheittain rekisteröitymään OMS-palveluihin siihen linkittyvien prosessien kehittymisen mukaisesti.

Mikäli käytössä on ollut xEVMPD-tietokanta, yhteystiedot siirtyvät sieltä OMS-palveluun, joten silloin tulee vain tarkistaa, että omat tiedot ovat oikein. Mikäli omat tiedot eivät ole siirtyneet OMS-palveluun, tulee ne rekisteröidä OMS-palvelussa.

Tässä vaiheessa on tärkeää tarkistaa että kaikki tiedot tulevat OMS-palveluun ajantasaisina. Mikäli organisaatiotiedoissa on virheitä tai puutteita, pyynnön puutteellisen tiedon lisäämisestä tai päivittämisestä voi lähettää EMAlle OMS-palvelun kautta.

Omat tiedot täytyy pitää järjestelmässä aina ajantasaisina.