Teollisuuden toimenpiteet

Teollisuuden odotetaan ottavan RMS- ja OMS-palvelut käyttöön vuoden 2017 aikana.

RMS- ja OMS –palveluiden tullessa käyttöön vuonna 2017 myyntiluvanhakijan, -haltijan ja MRP-luvan hakijan tulee tarkistaa SPOR-tietokannasta omat yhteystietonsa sekä viitetiedot haettavalle lääkkeelle. Molemmat toimenpiteet liittyvät ns. esi-rekisteröintiin EMAn SPOR-järjestelmässä.

Lisää muutoksia on tulossa kun PMS- ja SMS-palvelut tulevat käyttöön. Valmistautumisaikaa on kuitenkin runsaasti, koska toistaiseksi ei vielä ole tarkasti tiedossa milloin tuohon vaiheeseen päästään. Arvio on, että palvelut saadaan rakennettua vuonna 2018. Muutoksia tuova standardointityö on yhä kesken ja sittenkin kun palveluita päästään rakentamaan, on teollisuudelle luvassa 18 kk:n valmistautumisaika ennen palveluiden pakollista käyttöönottoa.

OMS- ja RMS-palveluiden kautta on kuitenkin mahdollista jo sopeuttaa omaa toimintaa ja järjestelmiä myös tuleviin muutoksiin, koska logiikka kaikissa SPOR-palveluissa on sama.

On myös huomioitava, että SPOR-lääketietoja hyödynnetään jatkossa laajasti muissa EMAn järjestelmissä sitä mukaa kun ne saadaan päivitettyä SPOR-yhteensopiviksi. Alla kuvassa näkyvät järjestelmät, jotka tulevat käyttämään SPOR-järjestelmän lääketietoja ja noiden järjestelmien päivittymisaikataulut.