Kansallinen ohjeistus

Fimea laatii verkoston avulla kansalliset ohjeet moniammatillisesti tehtävästä lääkehoidon järkeistämisestä vuoden 2015 loppuun mennessä.

Ohjeessa tullaan kuvaamaan kansallisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä sekä konkreettisia toimintamallien kehittämiseen tarvittavia työkaluja. Samalla ohjeistus kokoaa yhteen verkostossa tehdyn työn vuosilta 2012–2015.

Ohjeistuksen tulisi vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  1. Missä tunnistetaan lääkitysongelmainen potilas?
  2. Miten tieto liikkuu eri toimijoiden välillä?
  3. Missä lääkitys laitetaan kuntoon?
  4. Miten lääkitys laitetaan kuntoon?
  5. Miten hoidetaan lääkitysmuutosten seuranta?
  6. Miten edistetään moniammatillisuutta?