Moniammatillinen verkosto

Fimea on koonnut vuoden 2012 alusta alkaen moniammatillista verkostoa ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Verkosto koostuu kehittämisverkostosta ja sen ympärillä olevasta laajasta yhteistyöverkostosta sekä koordinoijana toimivasta tukiryhmästä.

MA_logo_verkko

Verkoston ydin rakentuu tiiviimmästä kehittämisverkostosta. Se on koottu paikallisista moniammatillisista kehittämistiimeistä, jotka kattavat mahdollisimman laajasti koko potilaan lääkehoitopolun. Kehittämistiimeissä on mukana samalla paikkakunnalla toimivia lääkäreitä ja sairaanhoitajia tai muita terveydenhuoltoalan sekä farmasian alan ammattilaisia.

Jos haluat tulla mukaan kehittämään toimintaa moniammatillisena tiiminä, ota yhteyttä alla oleviin henkilöihin.

Kehittämisverkoston ympärillä on sidosryhmistä ja viranomaisista koostuva laaja yhteistyöverkosto. Se kutsutaan kerran vuodessa seminaariin arvioimaan kehittämistyön etenemistä.

Ei hakutuloksia