Lääkehoidon tietopaketit

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tuottaa terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi tietopaketteja, jotka käsittelevät järkevää lääkehoitoa. Tarkoituksena on tarjota tiiviissä muodossa tietoa ja lääkehoidon työkaluja, joita voi hyödyntää käytännön työssä. Tavoitteena on julkaista vuoden 2017 aikana seuraavat tietopaketit:

  • Lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistaminen (julkaistu 3.2017)
  • Lääkehoidon moniammatillinen arviointi (julkaisu 5.2017)
  • Lääkehoidon ongelmien tunnistaminen ja ehkäisy (julkaisu 9.2017)
  • Lääkehoidon seuranta (julkaisu 10/11.2017)
  • Lääkeinformaatio (julkaisu 11/12.2017)

Tietopakettien avulla Fimea tukee muun muassa hallituksen I&O -kärkihankkeen maakunnallisia toimijoita. I&O -kärkihankkeessa toimivat muutosagentit välittävät tietopaketit maakuntien toimijoiden käyttöön koko maassa. Kaikki materiaali löytyy kootusti tältä verkkosivulta.