Neuvottelukunta

 

Lääkkeiden HTA-neuvottelukunta

Fimean nimeämän Lääkkeiden HTA-neuvottelukunnan tehtävänä on

  • Fimealle ehdotettujen arviointiaiheiden asettaminen tärkeysjärjestykseen
  • Kannanottojen tekeminen arvioitujen lääkkeiden hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta
  • Kannanottojen hyödyntämisen edistäminen terveydenhuollossa
  • Fimean arviointitoiminnan kehittämisen tukeminen

HTA:lla (Health Technology Assessment) tarkoitetaan terveydenhuollon menetelmien arviointia. HTA-menetelmiä sovelletaan lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinneissa.

Lääkkeiden HTA-neuvottelukunnan jäsenet edustavat erityisvastuualueita, perusterveydenhuoltoa, potilasnäkökulmaa, Käypä hoito -yksikköä, Kansaneläkelaitosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta.

Neuvottelukunnan kokoonpano (pdf).

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii Fimean edustaja. Neuvottelukunta kokoontuu Fimean kutsusta, noin neljä kertaa vuodessa.

Neuvottelukunnan kokoukset

20.10.2014
Esityslista (pdf)
Muistio (pdf)

2.6.2014
Esityslista (pdf)
Muistio (pdf)

11.3.2014
Esityslista (pdf)
Muistio (pdf)

2.12.2013
Esityslista (pdf)
Muistio (pdf)

1.10.2013
Esityslista (pdf)
Muistio (pdf)

29.5.2013
Esityslista (pdf)

Muistiot on julkaistu 1.10.2013 alkaen.

Neuvottelukunnan kannanotot

5.11.2014
Bevasitsumabin käyttö metastasoituneen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa (pdf)

 

Ei hakutuloksia