Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä

Fimea seuraa eläinten mikrobilääkkeiden myyntiä lääketukkujen toimittamien tilastojen perusteella. Kulutusta on seurattu vuodesta 1995 ja se ilmoitetaan lääkeaineryhmittäin paino-yksikköinä (kg vaikuttavaa ainetta). Oletuksena on, että myydyt lääkkeet käytetään tarkkailujakson aikana.


Kokonaismyynti on 2010-luvulla alkupuolella ollut tasaista, mutta vuonna 2015 väheni lähes tuhat kiloa ollen lopulta noin 12 300 kg. Erityisesti suun kautta annettavia sulfa-trimetopriimi-valmisteita, tetrasykliinejä sekä 1.polven kefalosporiineja myytiin aikaisempaa vähemmän. Myös injektiona annettavien penisilliinien myynti väheni. Ihmisten lääkinnässä kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden osuus pysyi pienenä.


Muutosten syitä ei tiedetä. Tulevina vuosina nähdään onko muutos pysyvä. On syytä muistaa, että kulutuksen ilmoittaminen painoyksikköinä ei huomioi muutoksia eläinpopulaatiossa. Lisäksi lääkeryhmien teho painoyksikköä kohti vaihtelee eli saman tehon saavuttamiseksi eri lääkeaineita tarvitaan erilaiset määrät. Lääkeryhmien myyntiä tulee näistä syistä ennen kaikkea verrata saman luokan myyntiin pidemmällä aikavälillä.


Myyntitietojen seuranta harmonisoitiin eurooppalaisen eläinlääkkeiden kulutusprojektin (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, ESVAC) mukaiseksi vuonna 2010. Eurooppalaisella mittapuulla Suomessa käytetään vähän mikrobilääkkeitä tuotantoeläimille. Meillä suositaan kapeakirjoisia mikrobilääkkeitä ja lääkitään useimmiten eläinyksilöitä ryhmien sijaan. Vertailevaa tietoa mikrobilääkkeiden käytöstä eri maissa löytyy Eurooppalaisen ESVAC-kulutuslukuprojektin tuloksista.

Tilastot mikrobilääkkeiden kulutuksesta eläimille

Suomi osallistuu eurooppalaiseen kulutuslukuprojektiin (European Surveillance of Vetarinary Antimicrobial Consumption, ESVAC). Kulutuksen laskenta on harmonisoitu projektin periaatteiden mukaiseksi vuosina 2009 – 2010.

Lääkeaineryhmittelyä on muutettu ja paikallisesti annettavien valmisteiden kulutuksen seurannasta luovuttu vuonna 2009. Vuosien 2001–2008 tuloksissa paikallisvalmisteiden kulutus sisältyy ”Kokonaiskulutus” -taulukon tietoihin vaikuttavan aineen mukaan lajiteltuna. Kulutus on ollut alle 200 kg/vuosi (alle 2 prosenttia kokonaiskulutuksesta).

Lääkeaineryhmistä EU-harmonisointi vaikuttaa ainoastaan penisilliinin tulokseen. Vertailun mahdollistamiseksi penisilliinin kulutus on laskettu sekä vanhalla että uudella menetelmällä. Yksityiskohtaisissa taulukoissa harmonisoinnista johtuvat muutokset esitetään omassa sarakkeessaan.

Lisätietoja